Cán bộ

LÃNH ĐẠO
TT Họ và tên Chức vụ Số di động
1.   HT  
 1.  
Nguyễn Văn Giới PHT
( Phụ trách trường)
0982019279
 1.  
Bùi Tất Thành PHT 0971428968
TỔ TOÁN- TIN
 1.  
Nguyễn Mai Hương TT 0934251975
 1.  
Nguyễn Văn Tuấn TP 084979781
 1.  
Đoàn Thị Ngân GV 0986530933
 1.  
Phạm Minh Thư GV 0986614623
 1.  
Nguyễn Thị Tho GV 0914363465
 1.  
Khuất Thị Hằng GV 0901797836
 1.  
Nguyễn Duy Minh Khuê GV 0936994366
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Thúy GV 0968030290
 1.  
Vũ Khánh Vân GV 0945511678
 1.  
Bùi Ngọc Dương GV 0982920447
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Huyền GV 0349248897
 1.  
Hoàng Thị Bích Ngọc GV 0979957668
 1.  
Đỗ Thị Lan GV 0975109860
 1.  
Nguyễn Phong Vân GV 0839556962
 1.  
Khuất Thị Hường GV 0981933509
 1.  
Đỗ Văn Chương GV 0936490011
 1.  
Lê Thị Thanh Mai GV 0979014982
TỔ VĂN
 1.  
Nguyễn Thị Lan Hương TT 0372831445
 1.  
Kiều Văn Duẩn TP 0977523846
 1.  
Kiều Lan GV 0969598309
 1.  
Chu Bích Thủy GV 0979528830
 1.  
Khuất Mai Hương GV 0973718982
 1.  
Nguyễn Thị Thường GV 0857591979
 1.  
Bùi Thanh Hương GV 0912144111
 1.  
Hoàng Lan Anh GV 0975388316
 1.  
Nguyễn Thu Hường GV 0915122379
 1.  
Nguyễn Thị Huấn GV 0979888701
 1.  
Lương Thúy Hằng GV 0976596794
TỔ NGOẠI NGỮ- CÔNG NGHỆ
 1.  
Nguyễn Thị Ly Nga TT 0982384985
 1.  
Nguyễn Thu Huyền TP 0389985483
 1.  
Nguyễn Thị Thu TP 0385152968
 1.  
Hồ Thị Minh Nguyệt GV 0981021566
 1.  
Khuất Duy Chiến GV 0386337580
 1.  
Nguyễn Thị Thức GV 0977593366
 1.  
Khuất Duy Hiến GV 0984524674
 1.  
Đỗ Thị Tiến GV 0915451905
 1.  
Lê Thu Hòa GV 0984753893
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Anh GV 0334944116
 1.  
Hà Mạnh Quân GV 0987983599
 1.  
Vũ Thị Thùy GV 0972474979
TỔ LÝ- TD-QP
 1.  
Nguyễn Văn Dũng TT 0916630228
 1.  
Đoàn Đăng Khoa TP 0912422450
 1.  
Khuất Dỹ Hằng GV 0989806978
 1.  
Nguyễn Thị Sáu GV 0944836648
 1.  
Đoàn Thảo Nguyên GV 0979577454
 1.  
Nguyễn Thị Luyến GV 0976066466
 1.  
Chu Đức Anh GV 0982540690
 1.  
Nguyễn Thị Hướng GV 0984201468
 1.  
Hà Văn Luyện GV 0366509981
 1.  
Tô Thị Lan GV 0972898308
 1.  
Đỗ Văn Lăng GV 0963039886
 1.  
Nguyễn Đăng Cao GV 0377499214
 1.  
Nguyễn Văn Toản GV 0904771153
 1.  
Đinh Ánh Tuyết GV 0973450318
 1.  
Nguyễn Phi Long GV 0369481814
TỔ HÓA- SINH
 1.  
Kiều Thị Hải TT 0975610095
 1.  
Trần Thị Thu Thúy TP 0976115094
 1.  
Trần Thị Hoàn GV 0856945689
 1.  
Lê Thúy Hà GV 0978769030
 1.  
Nguyễn Thị Tuyên GV 0393002430
 1.  
Dương Thu Trang GV 0396960502
 1.  
Trần Thị Nhạn GV 0978095782
 1.  
Đỗ Thị Thanh Hương GV 0987023106
 1.  
Phùng Thị Mai Hòa GV 0982723554
TỔ XÃ HỘI
 1.  
Nguyễn Thị Phương TT 0942011543
 1.  
Chu Thị Diễm TP 0949156705
 1.  
Nguyễn Thị Thủy GV 0979034695
 1.  
Nguyễn Thị Hiếu GV 0382126068
 1.  
Đào Thị Thanh Hương GV 0981236965
 1.  
Đoàn Thị Ngọc Anh GV 0987688047
 1.  
Khuất Thị Hải GV 0856945135
 1.  
Kiều Thị Xuân GV 0834850667
 1.  
Khuất Thị Phương GV 0975191652
 1.  
Hoàng Thị Hương GV 0358755319
 1.  
Nguyễn Thị Liên GV 0983638367
 1.  
Nguyễn Thị Hương GV 0358755319
 1.  
Đặng Hoàng Huy GV 0974048044
TỔ VĂN PHÒNG
 1.  
Kiều Anh Tuấn TT- Bảo vệ 0945842438
 1.  
Bùi Thu Thủy Thư viên 0979223336
 1.  
Nguyễn Bảo Phương Thiết bị 0989856363
 1.  
Đỗ Thị Xuân Y Tế 0984181558
 1.  
Lê Anh Tuấn Kế toán 0912755736
 1.  
Hà Thị Thanh Văn thư 0349622198
 1.  
Khuất Quang Thanh Thiết bị 0978970399
 1.  
Khuất Tứ Kỷ Bảo vệ 0936364788
 1.  
Lê Đình Khoa Bảo vệ 0979606518
 1.  
Lê Đình Tuấn Bảo vệ 0359978922
 1.  
Kiều Thị Ngân Phục vụ 0829910091


  


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây