Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

 •   03/09/2019 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Ngày 1/9/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Công khai chất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo

Công khai chất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo

 •   14/06/2019 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019

 •   25/04/2019 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

Phân công trực Ban giám hiệu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phân công trực Ban giám hiệu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

 •   23/04/2019 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ công văn số 1237/SGDĐT-VP ngày 8/4/2019 của Sở GD và ĐT Hà Nội về dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 của ngành GDĐT Hà Nội. Trường THPT Phúc Thọ phân công trực BGH như sau:

Thu tuc hanh chinh 3

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 •   18/03/2019 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0

Thông báo số 843/TB-SGDĐT về việc tiếp nhận hồ sơ 65 TTHC tại Bộ phận Một cửa Sở GDĐT Hà Nội và số lượng các thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 năm 2019. Đề nghị các đơn vị thông báo đến các tổ chức, cá nhân, học sinh được biết và phối hợp thực hiện.

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

 •   18/03/2019 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 822
 •   Phản hồi: 0

Ngày 7/3/2019, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019. Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Lịch trực tết nguyên đán- Kỷ Hợi ( năm 2019) của Ban giám hiệu

Lịch trực tết nguyên đán- Kỷ Hợi ( năm 2019) của Ban giám hiệu

 •   29/01/2019 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ngành GDĐT Hà Nội

Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ngành GDĐT Hà Nội

 •   17/01/2019 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Thông báo số 302/TB-VP ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019; Được sự đồng ý của UBND Thành phố tại văn bản số 237/UBND-KGVX ngày 16/01/2019 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, như sau:

Lịch trực tết dương lịch 2019

Lịch trực tết dương lịch 2019

 •   27/12/2018 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

 •   27/12/2018 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định giao dự toán ngân sách năm 2019 cho trường THPT Phúc Thọ tại quyết định 2813/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2018. Chi tiết dưới đây:

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

 •   18/12/2018 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 302/TB-VP ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019; Công văn số 9893/VP-KGVX ngày 17/12/2018 của UBND Thành phố về lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ học kỳ I, năm học 2018-2019 và nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018

 •   13/12/2018 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Ngày 12/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Quyết định số 2651/QĐ-SGDĐT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018. Nội dung cụ thể xin trong tệp đính kèm

Công khai hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019

Công khai hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019

 •   28/11/2018 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018

 •   28/11/2018 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0

CHỈ THỊ về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

CHỈ THỊ về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

 •   30/10/2018 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018, Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy; căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đầu năm học 2018-2019

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đầu năm học 2018-2019

 •   11/10/2018 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đầu năm học 2018-2019, kính mời thầy cô và các đồng chí xem chi tiết>

3 công khai

Công khai chất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo

 •   18/09/2018 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây