THPT Phúc Thọ
*Mẫu Số 3 và Mẫu số 6 đề án vị trí việc làm.
Kính mời các đồng chí tải về để thực hiện
*DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 ĐÃ CÓ LỚP
*THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
*Lịch chuyển trường của học sinh THPT năm học 2014-2015
Để công tác giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) năm học 2014-2015 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thực hiện một số nội dung sau đây
*"DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết