CÁC TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
 
thậm chí có em đã bộc lộ tình cảm yêu đương rất “sâu sắc” với thầy. Bạn chọn cách xử lý nào trong 4 cách dưới đây?


Một lần vì có việc bận đột xuất nên bạn đã đến muộn 10 phút. Khi vừa bước đến cửa lớp bạn nghe rõ tiếng học sinh trong lớp đang reo hò vì tưởng cô giáo không đến dạy.

Vừa chủ nhiệm hết 1 khóa, tưởng được chủ nhiệm tiếp khóa khác nhưng được thông báo vào chủ nhiệm lớp 12 thay cho GVCN kia nghỉ. Một lớp 12 hệ B – hệ không đủ điểm vào lớp có hỗ trợ của nhà nước (giống hs bổ túc), chưa hề dạy lớp đó tiết nào ở lớp 10, 11; cuối năm lớp 11 có 10 hs phải thi lại thì trượt cả 10…

Mời Thầy, Cô và các bạn cho ý kiến?

Thông tin phản hồi: bacphuctho@gmail.com

Mời các Bạn tham gia giải quyết tình huống này. phản hồi tại diễn đàn: thpt-phuctho-hanoi.edu.vn/4rum/default.aspx

MỜI CÁC BẠN THAM GIA GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM SAU ĐÂY.

* KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI 10 Tuần 13 kỳ II ( Từ 7/4 đến 12/4)
Tuyên dương ba lớp đứng đầu: 10A1, 10A5, 10A12 Phê bình hai lớp đứng cuối: 10A6, 10A9
* KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI 11 Tuần 33-(24/03- 29/03)
Tuyên dương ba lớp đứng đầu: 11A13, 11A3, 11A2 Phê bình hai lớp đứng cuối: 11A14, 11A8
*KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI 11 Tuần 35-(05/04- 11/04)
Tuyên dương ba lớp đứng đầu: 11A3, 11A4, 11A2 Phê bình hai lớp đứng cuối: 11A10, 11A5
*DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC MUỘN TUẦN 32(17/03 – 22/03)
* DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC MUỘN TUẦN 33(24/03 – 29/03)
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết