CÁC TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
 
thậm chí có em đã bộc lộ tình cảm yêu đương rất “sâu sắc” với thầy. Bạn chọn cách xử lý nào trong 4 cách dưới đây?


Một lần vì có việc bận đột xuất nên bạn đã đến muộn 10 phút. Khi vừa bước đến cửa lớp bạn nghe rõ tiếng học sinh trong lớp đang reo hò vì tưởng cô giáo không đến dạy.

Vừa chủ nhiệm hết 1 khóa, tưởng được chủ nhiệm tiếp khóa khác nhưng được thông báo vào chủ nhiệm lớp 12 thay cho GVCN kia nghỉ. Một lớp 12 hệ B – hệ không đủ điểm vào lớp có hỗ trợ của nhà nước (giống hs bổ túc), chưa hề dạy lớp đó tiết nào ở lớp 10, 11; cuối năm lớp 11 có 10 hs phải thi lại thì trượt cả 10…

Mời Thầy, Cô và các bạn cho ý kiến?

Thông tin phản hồi: bacphuctho@gmail.com

Mời các Bạn tham gia giải quyết tình huống này. phản hồi tại diễn đàn: thpt-phuctho-hanoi.edu.vn/4rum/default.aspx

MỜI CÁC BẠN THAM GIA GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM SAU ĐÂY.

*DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 ĐÃ CÓ LỚP
*THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
*Lịch chuyển trường của học sinh THPT năm học 2014-2015
Để công tác giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) năm học 2014-2015 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thực hiện một số nội dung sau đây
*"DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI
*Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết